Yanlış Anlama

Yalnış Anlama oyunu görsel iletişim tasarımı, fotoğraflar ve poster tasarımları //
The theatre game called Yanlis Anlama visual communication design, photography and poster design..