Sahne Logo

Kadir Has Üniversitesi SAHNE logosu..
Sevgili hocam, Doç. Dr. Çetin Sarıkartal tarafından rica edilmiş olup, tarafımdan tasarımı gerçekleştirilmiştir.

khas_SAHNE