Hillside Puja Cafe

Hillside Trio Konutlarının içinde bulunan Puja Cafe için yeni kurumsal menü ve el menüsü tasarımı. //
New corporate menu and hand menu design for Puja Cafe at Hillside Trio